top of page

Przepuklina

PRZEPUKLINĄ

 (łac. hernia) nazywamy nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza jamę ciała, w której normalnie się znajdują.

OBJAWY

Pierwszym objawem przepukliny pachwinowej jest zazwyczaj uczucie pobolewania lub nieokreślonego dyskomfortu w okolicy pachwiny po wysiłku fizycznym, uciążliwym kaszlu lub wydaleniu stolca.

Podział przepuklin: wrodzone i nabyte.

Wrodzone wynikają z nieprawidłowego rozwoju płodu i ujawniają się tuż po porodzie lub we wczesnym dzieciństwie. Jakkolwiek przepukliny wrodzone stanowią duży problem, zajmują się nimi chirurdzy dziecięcy.

Przepukliny nabyte to zmiany jakie powstają w czasie życia człowieka. Choć wszystkie przyczyny nie są do końca poznane, osłabione miejsca w powłoce brzucha, w których powstaje przepuklina będziemy nazywać wrotami przepukliny.

Jeżeli uwzględnimy zakres i miejsce wrót przepukliny, możemy wyróżnić:

  • przepuklinę pachwinową

  • przepuklinę udową

  • przepuklinę mosznową

  • przepuklinę lędźwiową

  • przepuklinę pępkową i okołopępkową

  • przepuklinę kresy białej

Najczęściej występują przepukliny w okolicy pachwiny. Istnieją dwa rodzaje przepuklin umiejscawiające się w tej okolicy: przepuklina pachwinowa i udowa. Przepuklina pachwinowa częstsza jest u mężczyzn, zaś udowa u kobiet.

Blizna pooperacyjna stanowi miejsce osłabione powstałe na skutek działania chirurga. Po operacjach w obszarze jamy brzusznej mogą wystąpić dwa powikłania. Pierwsze to ewentracja czyli po polsku wytrzewienie. Polega ona na całkowitym rozejściu się rany pooperacyjnej, często również zerwaniu szwów skórnych i wydostaniu się jelit na zewnątrz. Zjawisko to występuję zazwyczaj po ciężkich operacjach u bardzo wyniszczonych chorych np. po wycięciu nowotworu lub innych poważnych interwencjach.

W niektórych przypadkach po operacji powolnemu rozejściu ulega powięź, czyli mocna tkanka pokrywająca mięśnie. Zwłaszcza jeżeli rana ropiała, chory jest otyły, ma cukrzycę czy astmę powodującą napady kaszlu. Po kilku tygodniach lub miesiącach od operacji w bliźnie pojawia się powiększające się uwypuklenie. Powstaje przepuklina pooperacyjna.

 

 

 

LECZENIE OPERACYJNE

 

polega na odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego do jamy otrzewnej poprzez jego zagłobienie lub lub jego otwarcie a następnie odcięcie nadmiaru tkanki i zeszycie. Ten etap jest wspólny dla wszystkich typów operacji przepuklin.  Różnice występują w sposobie zaopatrzenia wrót przepukliny, co w przypadku przepukliny pachwinowej sprowadza się do wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego i wytworzenia nowego pierścienia pachwinowego głębokiego.

Istnieją dwa sposoby zaopatrzenia przepukliny: napięciowy z użyciem własnych tkanek i beznapięciowy z użyciem różnorodnych siatek.

Jako złoty standard operacji przepuklin uznawana jest metoda Lihtensteina z użyciem siatki polipropylenowej i tą metodą operuję swoich pacjentów.

 Metoda ta jest rekomendowana, jako najbardziej skuteczna, obarczona najmniejszym odsetkiem nawrotów przez EHS.

Zabieg ten przeprowadza się w znieczuleniu przewodowym, ogólnym lub miejscowym.

  • nawrót przepukliny do 2% przypadków  w proponowanej metodzie operacyjnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page